2011. március 20.

309 éve halt meg Misztótfalusi Kis Miklós

Misztótfalusi Kis Miklós (Alsó-Misztótfalu, 1650. – Kolozsvár, 1702. március 20.), magyar nyomdász, betűmetsző.


Misztótfalusi Kis Miklós számára a Biblia megjelentetése egyszerre volt vallásos és nemzeti kötelesség, és művelődési programjának legfontosabb alkotóeleme.

A nekünk oly kedves Aranyas Bibliáról a nyugati nyomdászattörténetben sehol nem történik említés, nemhogy dicséret. A mi szemünkben azonban ez nem csökkentheti értékét és csodálatunkat, mert Károlyi Gáspár ősi tisztaságú magyar nyelvével és Misztótfalusi mai helyesírásunkat megalapozó etimologikus, szóelemző ortográfiájával nemcsak a protestáns vallási irodalom, hanem az egész magyar könyvkultúra évszázadokra utat mutató alkotása.


Sorsa idehaza a meg nem értés, munkájának semmibevétele, értelmiségi voltának a megalázása volt. Hermányi Dienes József a 18. század első felének éles nyelvű anekdotázó lelkipásztora írta róla: "Tótfalusi Kis Miklós majd csak csuda vala a bölcs Belgiumban; e tudatlan Erdély pedig csúfot üze a megbecsülhetetlen emberen. Vala fekete és gondolkozó komor ember, de az Isten magyar nemzetbéli Reformáta ekklésiájának hasznára született s készített férfiú."

Erdélyben a 17. század utolsó két évtizedében Misztótfalusi Kis Miklós tevékenységével, a kolozsvári officína működésével az erdélyi könyvkiadás európai színvonalat meghaladót produkált. Misztótfalusi 1702-ben bekövetkezett halála után azonban minálunk is elkezdődött a hanyatlás. Ez a korszak nem kedvezett a szellemi munkának. Bár lesznek még figyelemreméltó erőfeszítések, a nyomdászat terén fordulatot majd csak a modern (19. századi) nyomdatechnika megjelenése fog hozni. De igen jellemző az, hogy Misztótfalusi Kis Miklós betűkészletei hiányosan, csonkán, megkopottan, de használatban maradtak még majd egy évszázadon át. Az európai hírű nyomdaművész betűszerszámai 1897-ig maradtak a kolozsvári református kollégium tulajdonában, amikor aztán a nyomda egész régi felszerelésével együtt nyersanyagként eladták.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Gandhi néhány gondolata

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. Élj úgy mintha...