2013. február 3.

371 éve választották fejedelemmé II. Rákóczi Györgyöt

1642-ben választották fejedelemmé II. Rákóczi Györgyöt.

I. Rákóczi György és Lórántffy Zsuzsanna fiát még a híres fejedelem idejében választották meg az erdélyi rendek. 1648-tól lépett trónra, apja halála után.


Báthory Zsófiát vette feleségül, hiszen példaképe Báthory István  volt, de a Báthory birtokok is jól jöttek.
Az 50-es évek elején hűbéri fennhatósága alá vonta Havasalföldet és Moldvát. 1657-ben sikertelen hadjáratot vezetett a lengyel trón elnyerése érdekében. Az oláhokkal, kozákokkal, svédekkel szövetségben kezdetben sorra győzött, még Varsót is elfoglalta, ám a lengyel ellentámadás miatt szövetségesei elpártoltak. A kedvezőtlen békében hatalmas sarcot kellett fizetnie miután közel 10.000 katonát vesztett hadjáratával. Ráadásul mivel az egész háborút a szultán akarata ellenére tette, a Porta szembefordult vele. A török Gyulefehérvárt elpusztítva megfosztotta fejedelmi trónjától. Rákóczi ugyan egy évvel később kalandos vállalkozással visszafoglalta a trónt, de a szultáni hadak 1660 május 22-n a szászfenesi csatában szétverték seregét, és mivel hős hadvezérhez méltóan bátran harcolt a csatában, halálos sebet kapott.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Tiszavirágzás