2014. április 17.

684 éve történt

1330. április 17.
Záh Felicián sikertelen merényletet követ el a királyi család ellen

Záh Felicián jómódú nógrádi birtokos kivont karddal a visegrádi palotában étkező királyi családra rontott. A király csak könnyebben sérült meg, Erzsébet királyné négy ujját veszítette, gyermekeiket a nevelők mentették meg súlyos sebek árán. Feliciánt a király vitézei a helyszínen felkoncolták, családjával szemben Magyarországon példátlan vérbosszút alkalmaztak. Serdült fiát ló farkához kötve vonszolták halálra. Klárát, fiatalabb leányát csúful megcsonkították, az idősebbiket, Sebét Léva vára előtt lefejezték. A család valamennyi tagját harmadízig (tehát a dédapa testvéreinek leszármazottait is) halálra ítélték. Az ítéletlevél a legtekintélyesebb országnagyok nevében kelt május 15-én, a Záh nemzetség kiírása azonban Károly becsületén ejtett csorbát. A merénylet indítéka máig bizonytalan: bár Záh Csák Máté bizalmi embere volt, mielőtt Károly hűségére állt, tettét valószínűleg nem politikai sérelem, hanem egyéni bosszú sarkallta: így akart elégtételt venni Klára leánya elcsábításáért. Az udvari pletykákból merítő külföldi források szerint a csábító királyné öccse, a későbbi III. Kázmér lengyel király volt. Az újabb kutatások szerint nem zárható ki egy szervezett összeesküvés lehetősége sem. Ebben a Záh és a Palásty család tagjai vettek volna részt.

forrás

Orlai Petrics Soma: Zách Feliczián rátámad Róbert Károly magyar királyra (részlet)


A merénylet oka:

A magyar történelem egyik leghírhedtebb merényletét 1330. április 17-én Zách Felicián követte el Visegrádon a magyar király és családja ellen. A merénylet-kísérletben (amelynek leírását a Képes Krónikából idézzük) a gyermekeit védő Erzsébet is megsebesült:

"Károly király erős kézzel fékezte meg az urakat, aztán békét teremtett az egész országban. Békességben élt a nép és lassan-lassan megbékéltek a legyőzött urak is. De azért a hamu alatt ott izzott a parázs és a megbékélt urak hamar a kardjukhoz kaptak. Fényes udvartartást vezetett Erzsébet királyné úrasszony, Károly király felesége. Ennek az udvartartásnak legfényesebb csillaga Zách Klára volt, a híres Zách Felicián lánya. Mindenkinek szemébe tűnt ez a szép lány az udvar csillaga, hogyne tűnt volna fel Kázmér lengyel hercegnek, aki gyakran megfordult az udvarban. Rágalmazni kezdték Zách Klára hófehér erényét, s addig rágalmazták, amíg a rossz hír Zách Felicián fülébe is eljutott. Ő csak nemrég békült meg a király udvarával, hiszen Csák Mátét szolgálta. Ahogy a rágalmazó pletykát meghallotta, mintha eszét vesztette volna, rohant fel a királyhoz, aki családjával éppen ebédnél ült. A királyi család a visegrádi vár alatt lévő házban ebédelt, amikor Felicián kirántott karddal rájuk tört, hogy meggyilkolja őket. Felicián kardja megsebesítette a király jobbját, majd a királynéra rohant, s jobb kezéről 4 ujját levágta. Amikor Felicián a király két fiára akart támadni, a fiúk nevelői elébe álltak. Lajos és Endre elfutottak, de a két nevelő holtan terült el a padlón. Ekkor János, a királyné úrasszony étekfogója Feliciánra úgy rárohant, mint valami fenevad, s csákányával leterítette. Iszonyatos büntetéssel sújtották az egész családot. Felicián összes rokonát kiirtották, s a vétlen Zách Klárának sem kegyelmeztek. Orrát, ajkait, kezéről 8 ujját levágták, s a szerencsétlen félholt lányt lóháton az ország útjain meghordozták és azt kellett mondania: Ilyen módon bűnhődik, aki a királyhoz hűtlen!"

Az elkeseredett támadásban sokan bosszút sejtettek, hiszen állítólag nővére, Erzsébet királyné segítségével csábította el az akkor éppen a magyar udvarban tartózkodó Kázmér herceg (3 évvel később ő lesz III. Kázmér lengyel király) Zách Felicián lányát, Klárát.

1 megjegyzés:

  1. Jó kis történet, bár nem kicsit véres. Minden esetre köszönet érte, megint tanultam egy keveset.

    VálaszTörlés

Tiszavirágzás