2017. március 15.

560 éve fejezték le Hunyadi Lászlót

Hunyadi László magyar főúr, Hunyadi János fia (1433 - 1457)

Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia 1433 körül született.


Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fia 1433 körül született. 1452-ben pozsonyi ispán, 1453-ban horvát-szlavón bán, 1453-ban V. László megbízásából a csehek elleni felvidéki hadjárat főkapitánya, 1456-57-ben temesi ispán volt.
Apja halála után, 1456 augusztusa után a király László apjától örökölt tisztségeit Cillei Ulriknak adományozta.A főnemesi udvari párt - kihasználva Hunyadi halálát - fegyverrel akarta megtörni a Hunyadi család hatalmát. A király köré csoportosult főurak fegyveres ereje megpróbálta elfoglalni 1456 novemberében Nándorfehérvárt, melyet Hunyadi mentett fel hónapokkal korábban a török ostrom alól. Ez a vár ekkor a Hunyadiak birtokában volt. A főurak vállalkozása azonban kudarcba fulladt.

Ezekben a napokban a Habsburg-párt vezetője, Cillei Ulrich (1406-1456) - aki V. László magyar király gyámja is volt - összeütközésbe került egy heves vita alkalmával a Hunyadiakkal. A királypártiak követelték Hunyadi Lászlótól a kezén lévő királyi várakat és azok jövedelmét, hogy haladéktalanul adja át nekik. Közben Cillei magát neveztette ki az ország főkapitányává. Hunyadi László ekkor kockázatos játszmába fogott azért, hogy országos tisztségeit megtarthassa, színleg behódolt a királynak a futaki országgyűlésen.

Hunyadi László a királyt és nagybátyját, Cillei Ulrikot Nándorfehérvárra csalta. A királyt és Cilleit elválasztották főúri kíséretüktől. Így a védtelen Cilleit a Hunyadi-párt hívei - tisztázatlan körülmények között - meggyilkolták. Állítólag a vár átadása körüli vita volt az egyik alapja a merényletnek. A gyilkosság 1456. november 9-én történt. A királyt Hunyadi Lászlóék a hatalmukba kerítették, és Temesvárra szállították. Ott László király felruházta Hunyadit a főkapitányi tisztséggel, és kinevezte főtárnokmesterré. Tehát látszólag megbocsátotta Lászlónak a merényletet. Állítólag a fiatal uralkodó megesküdött, hogy nem fogja bántódás érni a Hunyadi fiúkat.

A fiatal Hunyadi azonban rosszul mérte fel a körülményeket és helyzetet. A példátlan gyilkosság mindenütt elidegenítette maga mellől a főurakat, még apja híveinek egy részét is.
Benczúr Gyula: Hunyadi László búcsúja

V. László király ugyan esküvel fogadta, hogy nem áll bosszút Cilleiért, 1457. március 14-én azonban elfogatta.
A nagyurak megkezdték a szervezkedést a király mellett a Hunyadiak ellen. Hunyadi 1457 elején elkísérte a királyt Budára. Látszólag teljes volt az egyetértés közöttük. Mindez csak a látszat volt, a háttérben az összeesküvés szálait tovább fonták.

Hunyadi László lefejeztetése
A látszólagos egyetértés és béke nem tartott sokáig a két fél között. Az összeesküvők meggyőzték a királyt Hunyadival szemben. A fiatal uralkodó koholt vádak alapján 1457. március közepén lefogatta Hunyadi Lászlót. Minden törvényes formát mellőzve halálra ítélték. Majd március 16-án a budai Szent György téren bakó végzett pallosával a fiatal Hunyadival. A következő évben a hamvakat Gyulafehérvárra szállították, és apja mellé helyezték örök nyugalomra. A másik Hunyadi fiút, Mátyást pedig Csehországba száműzték.

A hatalomért folytatott harc lett a veszte a fiatal Hunyadi Lászlónak. Az akkor hatalmon lévő országos főurak és főnemesek nem igazán az ország és a nemzet sorsával foglalkoztak. Sokkal inkább a vagyongyarapodás, kicsinyes politikai ambíciók vezették ármánykodásaikat. Sok esetben egymás seregét is öldösték, így véreztették el hazánk jobb sorsra érdemes lakosságát is. A magyar nemesség nem arra áldozta sok esetben tehetségét, anyagi javait, amire ténylegesen szükség lett volna.


Madarász Viktor: Hunyadi László a ravatalon

1458-ban Mátyás király kihantoltatta, és ünnepélyesen Gyulafehérvárott, apjuk mellett helyezte örök nyugalomra fivérét.

Emlékét több művészi alkotás őrzi: Erkel Ferenc operája, Petőfi Sándor (A király esküje), Arany János (V. László), Madarász Viktor (Hunyadi László siratása) és Benczúr Gyula (Hunyadi László búcsúja) festményei.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Gandhi néhány gondolata

Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg, hogy elveszítsd. Élj úgy mintha...